Mezinárodní konference na Univerzitě Karlově

SVATÁ LUDMILA - ŽENY V CHRISTIANIZACI STŘEDNÍ EVROPY

Videa z konference – přejít na videa ⇣

Sledovat konferenci – 1 den Youtube

Sledovat konferenci – 2 den Youtube

Formulář pro přihlášení se ke konferenci přes aplikaci Zoom Zoom

Po vyplnění formuláře níže Vám bude zaslán odkaz pro připojení se přes platformu ZOOM a to 5 dní před začátkem konference. Výhodou tohoto připojení bude, že budete moci klást přednášejícím otázky a zapojit se do diskuze. Počet míst je omezen.


On-line

Tlumočení zajištěné

Youtube kanál Filozofické fakulty UK

Zdarma

Po skončení zde zveřejníme videa

Přejít na program

Přidat do kalendáře Google | Outlook | Apple ics

Konference zaměřená na témata spojena se sv. Ludmilou proběhne zdarma online 26. až 27. 5. 2021.

Mezinárodní konference si klade za cíl prohloubit poznání o postavení a významu žen v raném středověku se zaměřením na období počátku christianizace střední Evropy. Inspirací k této konferenci je významné jubileum úmrtí svaté Ludmily – první historicky doložené ženy, panovnice a světice v českých dějinách.

Konferenci pořádá Svatá Ludmila 1100 let, z. s., který zaštiťuje akce směrem k 1100. výročí smrti sv. Ludmily a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 • On-linePraha
 • Datum 26. – 27. května 2021
 • JazykTlumočení zajištěné
 • Délka2 dny

Časté dotazy

FAQ

 • Jaká je adresa pro sledování konference?
 • Sledovat konferenci – 1 den Youtube
 • Sledovat konferenci – 2 den Youtube
 • Jaká je adresa pro přihlášení?
 • Formulář pro přihlášení se ke konferenci přes aplikaci Zoom
 • Po vyplnění formuláře níže Vám bude zaslán odkaz pro připojení se přes platformu ZOOM a to 5 dní před začátkem konference. Výhodou tohoto připojení bude, že budete moci klást přednášejícím otázky a zapojit se do diskuze. Počet míst je omezen.

 • Bude možné shlédnout přednášky také po konferenci?
 • Ano, všechny budou uloženy na Youtube kanálu Filozofické fakulty UK a stejně tak tady na webu.
 • Bude to zdarma?
 • Ano
 • Jak se připojím?
 • Na Youtube kanálu Filozofické fakulty UK
 • V jakém jazyce to bude?
 • Každý řečník bude překládán do českého jazyka.
plakat

Program konference

Sledovat konference - 1 den Youtube | Sledovat konference - 2 den Youtube

Přidat do kalendáře Google | Outlook | Apple ics

9:00 - 9:30 Úvod
ilustrační obrázek

9:00 - 9:30 Úvodní projevy

Hlavní organizátoři

Úvodní projevy (hlavních organizátorů)

Část programu: Úvod
9:30 - 10:00 Keynote

Macht und Glaube in der Zeit von Fürstin Ludmila [Power and Faith in the Time of Duchess Ludmila]

Část programu: Úvod

Sekce 1 Christianizace a historie střední Evropy Předsedá — Jan Mařík / Petr Sommer

10:00 - 10:30 Přednáška

Jahr 845: Taufe von 14 böhmischen Fürsten und ihrem Gefolge. Zur Chronologie, Logistik und Interpretation des Ereignisses [Year 845. The baptism of 14 Bohemian dukes and their retinue. To the chronology, logistics and interpretation of the event]

Část programu: Sekce 1
10:30 - 11:00 Přednáška

The structure of settlement on the Hradčany hill and the possible understanding of its Christianization [Die Siedlungsstruktur auf dem Hradčany-Hügel und das mögliche Verständnis seiner Christianisierung]

Část programu: Sekce 1
11:00 - 11:30 Přednáška

Überlegungen vor dem archäologischen Bild der Christianisierung Böhmens [Reflections on the archaeological picture of the Christianization of Bohemia]

Část programu: Sekce 1
11:30 - 12:00 Přednáška

Elbslawisch-böhmische Beziehungen im 9. und 10. Jahrhundert [Elbe Slavic-Bohemian relations in the 9th and 10th centuries]

Část programu: Sekce 1
12:00 - 12:30 Přednáška

Economical aspects of christianization in the hagiography of St. Ludmila [Ökonomische Aspekte der Christianisierung in der Hagiographie von heilige Ludmila]

Část programu: Sekce 1

Sekce 2 Svaté ženy christianizace a křesťanství I Předsedá — Drahomír Suchánek

14:00 - 14:30 Přednáška

Clothilde - Brunhilde - Balthilde als Vorbild und Erzählung für St. Ludmila? Die Rolle von Frauen in der Nähe des Throns im frühen Mittelalter aus der Perspektive zeitgenössischer Quellen [Clothilde – Brunhilde – Balthilde as a model and narrative for St Ludmila? The role of women near the throne during the early Middle Ages from the perspective of contemporary sources]

Část programu: Sekce 2
14:30 - 15:00 Přednáška

Saintly princesses as proponents of Christianity in the 9th century: Ludmila and Theodora [Heilige Prinzessinnen als Befürworter des Christentums im 9. Jahrhundert: Ludmila und Theodora]

Část programu: Sekce 2
15:00 - 15:30 Přednáška

Women and Pastoral Care in Saxony: The Case of the Recluses [Frauen und Seelsorge in Sachsen: Der Fall der Einsiedlerinen]

Část programu: Sekce 2
15:30 - 16:00 Přednáška

Frauen aus der Fremde – Die Rolle der Herkunft von Frauen in Konversionserzählungen des Frühmittelalters [Women from abroad - The role of women's origins in conversion narratives of the early Middle Ages]

Část programu: Sekce 2
16:00 - 16:30 Přednáška

Ludmila und Ol’ga – zwei Frauen in der Frühzeit von Herrschaftsbildung und Christianisierung im östlichen Europa [Ludmila and Ol’ga - Two women during the early days of domination and Christianization in Eastern Europe]

Část programu: Sekce 2

Sekce 3 Ludmila – hagiografie a historiografie Předsedá — Jakub Izdný

10:00 - 10:30 Přednáška

St. Ludmila - literary topos or historical figure? About the function of the fictivity in the Factum est [Die Hl. Ludmila - literarischer Topos oder historische Figur? Über die Funktion der Fiktivität in Factum est]

Část programu: Sekce 3
10:30 - 11:00 Přednáška

Die Rhythmik von viertem und fünftem Kapitel der Christianslegende in die Perspektive des ganzen Textes [The Rhythm of the Fourth and Fifth Chapters of the Legenda Christiani in the Perspective of the Entire Text]

Část programu: Sekce 3
11:00 - 11:30 Přednáška

Über die Echtheit von Christians Legende [About the authenticity of Christian's legend]

Část programu: Sekce 3
11:30 - 12:00 Přednáška

The cult of St. Ludmila in medieval calendars [Der Kult der heiligen Ludmila in mittelalterlichen Kalendern]

Část programu: Sekce 3
12:00 - 12:30 Přednáška

The graves of St. Ludmila as a document of her cult [Gräber von st. Ludmila als Dokument ihres Kultes]

Část programu: Sekce 3
12:30 - 13:00 Přednáška

Zum Nachleben der hl. Ludmilla im Mittelalter [About the Second Life of St. Ludmila during the Middle Ages]

Část programu: Sekce 3

Sekce 4Svaté ženy christianizace a křesťanství II Předsedá — Petr Kubín

14:00 - 14:30 Přednáška

Gisela of Hungary as an Agent of Christianization in Selected Historiographic and Hagiographic Traditions [Gisela von Ungarn als Agentin der Christianisierung in ausgewählten historiografischen und hagiografischen Traditionen]

Část programu: Sekce 4
14:30 - 15:00 Přednáška

Irmingard von Rosstal – „Schwester der hl. Kunigunde“, Kirchenstifterin und lokal verehrte Heilige [Irmingard von Rosstal - “Sister of St. Kunigunde”, church donor and locally venerated saint]

Část programu: Sekce 4
15:00 - 15:30 Přednáška

A new chapter of the Christianization of Central European courts: The saintly princesses of the thirteenth century [Ein neues Kapitel der Christianisierung mitteleuropäischer Höfe: Die heiligen Prinzessinnen des 13. Jahrhunderts]

Část programu: Sekce 4
15:30 - 16:00 Přednáška

Ikonographie und Kult heiliger, gesegneter, ehrwürdiger Frauen aus der Přemyslid-Dynastie und aus wichtigen böhmischen, mährischen und schlesischen Familien im Barock in Böhmen [Iconography and cult of holy, blessed, venerable women from the Přemyslid dynasty and from important Bohemian, Moravian and Silesian families during the Baroque period v Čechách]

Část programu: Sekce 4
16:00 - 16:30 Závěr

Závěrečné poznámky

Část programu: Sekce 4

Videa z konference

Organizátoři

Hlavní organizátoři akce jsou

Akce se koná díky finanční podpoře

Partneři

Děkujeme všem našim partnerům za důvěru a podporu akce

ludmila vitraz

Kontakt na organizátory

V případě dotazů kolem konference, nás můžete kontaktovat na